Your announcement text
Antik oak cutting board
Antik oak cutting board
€30,00

Antik oak cutting board

Trapezoid cutting board made from antik furniture.

Material: Oak wood, bio oil

Size: 27cm x 13,5cm x 2cm